สนามกีฬาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

“ระบบบริหารจัดการสนามกีฬาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา”

จองคิวสนาม

“ เป็นศูนย์กีฬาชั้นนำภาคใต้ตอนบนที่ให้บริการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพอย่างครบวงจรและทันสมัย ”

ส่งเสริม

ส่งเสริม สนับสนุน การบริการเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกีฬาให้มีความเข้มแข็ง

ควบคุม

ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา สนามและอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐานสากล

การสมัครเป็นสมาชิกกับทางศูนย์กีฬา

จะมีอายุคราวละ 1 ปี และจะสามารถใช้บริการต่างๆ ของศูนย์กีฬาได้ทุกประเภท โดยนำบัตรสมาชิกมาแสดงทุกครั้งที่ใช้บริการของศูนย์กีฬาสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สำนักงานศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสมัครที่สนามที่ท่านประสงค์ใช้บริการ ในวัน เวลาทำการ

สระว่ายน้่ำ

เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50.02 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 2.00 เมตรตลอด

สนามฟุตซอล หญ้าเทียม

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque

สนามกีฬา อื่นๆ

Explicabo est voluptatum asperiores consequatur magnam. Et veritatis odit. Sunt aut deserunt minus aut eligendi omnis

85

จำนวนสมาชิก

18

จำนวนสนาม

8

จำนวนการจอง

150

จำนวนกิจกรรม